Artikel Quotation Factory
voor Link Magazine

Link Magazine heeft oog voor de laatste technologie. Ook voor die van de Quotation Factory, waarover ik voor het blad een artikel schreef.

Waarom zou een metaalbedrijf dagen spenderen aan offreren en calculeren? Bij de Quotation Factory – voorheen Metal Heaven – laten ze de metaalsector graag ervaren dat het anders kan. Dat dagen minuten kunnen worden, dankzij een cloud-based verkooptool en een klantportaal voor metaalbedrijven. Die gebruiken de software van de Quotation Factory op basis van een abonnement en starten zo snel en laagdrempelig met hun digitaliseringsproces.

In opdracht van Link Magazine, managementblad met daarin alle ruimte voor technologie en innovatie, sprak ik met Wim Dijkgraaf. Oprichter van de Quotation Factory, en gedreven door de stellige overtuiging dat ICT het de metaalsector vooral makkelijk moet maken.

Hoe dat laatste voor metaalbedrijven uitpakt? Dijkgraaf vertelt erover in mijn artikel voor Link Magazine, dat eerst in de gedrukte versie en later op de site van het blad verscheen. Ondernemers als Dijkgraaf horen vertellen over hun ambitie en motivatie, ze vragen naar hun uitdagingen en afwegingen en dat alles verwerken in een langer verhaal: ik ga er maar wát graag mee aan de slag.

“Goede tekst. Knap werk.”
Wim Dijkgraaf – Oprichter van de Quotation Factory

Opdrachtgever:

Link Magazine

Werkzaamheden:

Schrijven artikel

Fotografie: VRBLD photofilm

TERUG
Snel werk van jullie tekst

Zonde als jullie mooie verhalen blijven liggen. Laten we daarom eens kennismaken, voor teksten die werken. Ik help jullie graag.

erkend Pluslid van
 © 2022-heden Jan Broeks teksten. | Algemene voorwaarden